Animowany zegar

Wtyczka zbudowana w oparciu o bibliotekę flipclock.js oraz rozwiązania wykorzystane we wtyczce WP Flipclock.

Czas na wtyczkę zegar

Dzięki tej wtyczce otrzymujemy efektywnie wyglądający zegar z bieżącym czasem lub odmierzający czas do dowolnego wydarzenia.

Najlepsze rozwiązania

Najlepsze rozwiązania nie będą czekać