TinyMCE a zanacznik FORM

Edytor wizualny TinyMCE ma wbudowany mechanizm usuwający automatycznie niektóre znacznik oraz atrybuty stosowane w HTML.

Przykładowo:

<form action="form.php" method="post" name="formularz" onsubmit="return validateForm()", zostanie usunięty z treści co uniemożliwia wykonanie funkcji sprawdzającej poprawność wypełnienia formularza.

Dostosuj TinyMCE

Jeśli chcesz zdecydować, które przyciski są wyświetlane w edytorze, czy chcesz używać własnego pliku css do stylizacji zawartość edytora, lub zapobiec TinyMCE usuwaniu znaczników oraz atrybutów z treści. TinyMCE pozwala na modyfikację tablicy z ustawieniami. WordPress posiada filtr tiny_mce_before_init gdzie ustalane są wartości początkowe edytora.

Przykłady konfiguracji TinyMCE w WordPress
https://codex.wordpress.org/TinyMCE

function my_format_TinyMCE( $in ) {
 
 $in['extended_valid_elements'] = 'form[accept|accept-charset|action|class|dir<ltr?rtl|enctype|id|lang|method<get?post|name|onclick|ondblclick|onkeydown|onkeypress|onkeyup|onmousedown|onmousemove|onmouseout|onmouseover|onmouseup|onreset|onsubmit|style|title|target]';
 return $in;
}
add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'my_format_TinyMCE' );

Ten kawałek kodu dodajemy w katalogu z szablonem w pliku function.php

Lista elementów o jakie możemy rozszerzyć edytor TinyMCE
http://archive.tinymce.com/wiki.php/Configuration3x:valid_elements