Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku

Zaczynamy prace nad stroną Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kramsku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kramsku powstała w 1948 roku. Jej założycielem i pierwszym pracownikiem był pan Tadeusz Dyhdalewicz - ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Kramsku. Ogłosił on po wojnie akcję zbierania książek dla szkoły. Mieszkańcy Kramska oddawali szkole zachowane przez siebie zbiory. Do otrzymanego w ten sposób księgozbioru dołączył swoje zbiory i rozpoczął wypożyczanie książek dla ludności Kramska, dysponując zbiorem w liczbie 441 tomów.