Jak umieścić Favicon w WordPress

Jak utworzyć Favicon.

Favicon czyli ikonka związana z daną stroną internetową, która jest wyświetlana w zakładkach przeglądarki internetowej. Ikonka wyświetla się zazwyczaj w pasku adresu strony.

Favicon na stronie typu wordpress

Favicon jest zwykle plik graficzny o rozmiarach 16 x 16 pikseli i jest zapisany jako Favicon.ico w katalogu głównym serwera.

Aby wygenerować plik z rozszerzeniem .ico można użyć programu GIMP . Dostępne są również generatory online, oto jeden z nich dostępny pod adresem Generator ikonek favicon online: http://www.faviconer.com/

Parametry pliku favicon.ico:

  1. Plik graficzny powinien mieć kształt kwadratowy.
  2. Rozmiary 16 x 16 pixeli.
  3. Plik zapisany jako favicon.ico.

Instalacja ikonki Favicon w WordPress

  1. Przy pomocy programu klient FTP załaduj plik w katalogu z wybranym szablonem (themes/wybrany-szablon/).
  2. Edytujemy plik header.php odnajdujemy znacznik <head> i poniżej wpisujemy linię z zawartością:
    <link rel="shortcut icon" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/favicon.ico" />

    Zapisujemy zmiany.

Aby zobaczyć nową ikonkę favicon, należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Być może potrzebne będzie ponowne uruchomienie przeglądarki, aby efekt był widoczny.

źródło: https://codex.wordpress.org/Creating_a_Favicon