ZmieniaMy Konin

Komitet Wyborczy Wyborców ZmieniaMy Konin. Rok 2018, jest rokiem wyborów samorządowych. Miasto Konin wzbogaciło się o nowy komitet wyborczy ZmieniaMy Konin.