Tomasz Pałasz

Tomasz Pałasz - kandydat na radnego

Kandydat o sobie:
Jest dla mnie ważne, aby energia i potencjał drzemiący w młodych ludziach został uwolniony oraz aby miało to miejsce tutaj, w Polsce, w powiecie tureckim, a nie w Wielkiej Brytanii czy Holandii.
Czas uświadomić sobie, że los wszystkich mieszkańców powiatu uzależniony jest od tego, co będzie w przyszłości, którą mają budować młodzi ludzie.
Zapraszam zatem na Wybory Samorządowe 16 listopada 2014 r. i proszę o poparcie mojej kandydatury do Rady Powiatu Tureckiego.