Właściciel Biura EMAX –mgr Ewelina Kozanecka zdała egzaminy państwowe, spełniła pozostałe wymagania ustawowe i zdobyła uprawnienia doradcy podatkowego nr wpisu 13382.